Joalis - detoxikační medicína

Cizorodé látky

Cizorodé látky

Cizorodé látky

Tyto látky můžeme zařadit k toxinům, s nimiž se běžně setkáváme v životním prostředí. Jsou součástí naší stravy, tekutin, které pijeme, a vzduchu, který dýcháme. Do této skupiny patří obrovské množství různých toxinů. Následující text je stručným výpisem těch nejzásadnějších toxinů:

Čisticí prostředky

 • Jedovaté kovy – rtuť, cín, olovo a celá řada dalších. Tyto kovy se dostávají do kontaktu s člověkem od nepaměti. V současné době jejich výskyt však strmě stoupá.
 • Radioaktivní látky – stroncium, uran, kobalt a řada dalších. Jejich výskyt dnes mnohonásobně překračuje jejich přirozenou koncentraci.
 • Chemické látky – většina chemických látek je pro organismus ve větší či menší míře škodlivá. Látek, které jsou prokazatelně jedovaté, můžeme v životním prostředí nalézt hned několik set! K těm nejznámějším se řadí ftaláty a dioxiny.
 • Automobilové zplodiny – k výskytu zplodin přispívá také otěr pneumatik, rozptylování materiálů, z nichž jsou vyrobeny, otěrem asfaltu aj. V současnosti těchto zplodin rapidně přibývá.
 • Léky – sem patří antibiotika, ale také psychofarmaka, anestetika, hormonální léky a jiné. Některé látky v nich obsažené mohou v lidském organismu přetrvávat celý život.
 • Očkovací látky
 • Drogy
 • Chemické látky používané v zemědělství – zde je třeba zmínit především pesticidy, insekticidy a fungicidy. Mnohé z nich působí vysoce toxicky, za všechny zmiňme například DDT.
 • Přídatné látky v potravinářství – jedná se především o skupinu látek označovaných písmenem E. Téměř žádná potravina se bez nich neobejde.

Foto: www.samphotostock.cz   

 

ZAJÍMAVÉ STRÁNKY...

Odkazy na další zdroje informací...

Více...

OSVĚDČENÁ CENTRA

Zde najdete naše osvědčená poradenská centra. 

Více...

Novinky e-mailem